Man kan ændre navnet på lokationen, adressen, og så følgende 2 informationer.

1: Velkomst hilsen. Den bliver vist øverst på forsiden sammen med de billeder der vises. Typisk en besked med Velkommen til xxx.

2: Besked. Besked vises både på forsiden i en kasse, og på oversigtssiden med firmaer. Besked bruges til f.eks. at informere om at huset er lukket i sommerferien, eller henvise til en event der foregår: "xxx holder reception i atriummet. Gå til højre og fortsæt hen af gangen."