Et Lokation er typisk et kontohotel. Hvis et kontorhotel består af flere fysiske lokationer med egen reception og adresse, vil man oprette forskellige lokatione til hver.

Har en Lokation flere indgange, men til de samme firmaer, vil man have én lokation, men forskellige devices. Hver device er én terminal / computer.

Hvis du er administrator for flere lokationer, vil du have muligheden for at vælge én af dem når du logger ind.

Du kan skifte lokation i top menuen efterfølgende.

 

Hvis du kun er administrator for én lokation, eller du vælger en lokation efter login, får du en detalje side med info om lokationen, og nedenunder en liste med de firmaer som er registeret.

De vigtiste funktioner er:

Rediger Klik på rediger knappen i toppen for at ændre grund oplysningerne for lokationen. Velkomst beskeden er den besked der vises på forsiden til gæsterne.
Giver dig mulighed for at vælge de billeder der vises på forsiden. Når computeren ikke bruges, står den og skifter mellem forskellige billeder for at undgå burn-in af skærmen. Der er nogle standard billeder fra os man kan vælge, eller man kan uploade egne billeder.
Giver mulighed for at oprette en ekstra administrator på Lokations niveau. Opretter du andre, får de samme muligheder som dig mht. at oprette firmaer og ændre grundoplysninger.
Rediger de firmaer som er tilknyttet lokationen.
Preview. Viser i browseren hvordan hele løsningen ser ud.